EFOP-1.10.2-17-2017-00038

Humánerőforrás fejlesztések a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban.


ALAPADATOK


Projekt azonosítószáma: EFOP-1.10.2-17-2017-00038

Projekt címe: Humánerőforrás fejlesztések a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban

Pályázati felhívás kódszáma: EFOP-1.10.2-17

Pályázati felhívás címe: Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

Kedvezményezett neve: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Projekt összköltsége: 149.999.866 Ft

Támogatás összege: 149.999.866 Ft

Támogatási intenzitás mértéke: 100%

Projekt megvalósítás (tervezett) időszaka: 2018. május 01. – 2020.07.29.

Projekt megvalósítás (tényleges) időszaka: 2018. május 01. – 2020.07.29

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja olyan, az egészségügyi humánerőforrás mennyiségi fejlesztését célzó beavatkozások megvalósítása, amelyek által csökkenthetőek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek, csökken az egészségügyben a betöltetlen álláshelyek száma, valamint javulnak az egészségügyben a munkaerő megtartását szolgáló munkakörülmények és feltételek, valamint a lakosság számára nyújtott ellátások minősége és hatékonysága.

A projekt közvetlen célja az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás középtávú, foglalkoztatást támogató program elindításával. Ennek érdekében a projekt keretében 51 szakdolgozó kap havonta fix összegű támogatást az orvosi elrendelésre önállóan is ellátható többletteljesítményének díjazására.

A foglalkoztatás támogatása mellett a projekt további célja olyan, a nemzetközi gyakorlatban bevált team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetése, amellyel elérhető a gyógyítás betegközpontúságának erősítése és a gyógyítás hatékonyságának növelése. Ennek érdekében kialakításra kerül a palliatív, a decubitus, a klinikai táplálási, a diabetes, a sürgősségi, az infekciókontroll és a stóma terápiás mobil team.

A projekt előkészítését Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Projekt Irodájának munkatársai vezetőik irányításával hajtották végre. Ennek keretében szervezeten belül megtörtént a kiindulási adatok dokumentálása és elemzése, továbbá a szakmai tartalom kiindulási adatainak rögzítése, majd ezen adatok feldolgozása.

Az előkészítés során az intézmény fejlesztési stratégiájának megfelelően kerültek a fejlesztendő területek kiválasztásra, oly módon, hogy azok a pályázati kiírás által definiált fejlesztési tartalmakkal összhangban legyenek.

1. Az előkészítés során elkészült a Szakmai Terv, annak mellékletei és a költségvetés továbbá benyújtásra kerül a támogatási kérelem.

Az előkészítési szakaszt követő megvalósítás a következő speciális projektelemeket tartalmazza:

2. Projektmenedzsment tevékenység: projektmenedzser vezetésével felálló projektmenedzsment szervezet tagjai a pénzügyi vezető és a projekt asszisztens is. A projektmenedzsment a megvalósítás teljes időszakában (24 hónap) szorosan együttműködik a projekt megvalósításán a szakmai vezetővel.

3. A projekt előkészítése során megtervezésre kerültek a szakmai tevékenységek és a megvalósításukhoz szükséges feladatok. A végrehajtás során a projektmenedzsment folyamatos felügyelete mellett kerülnek kialakításra a mobil teamek és támogatásra a többletteljesítményt nyújtó szakdolgozók.

4. Nyilvánossági tevékenység: a pályázati felhívásban meghatározott kötelező disszeminációs tevékenységek megvalósítását foglalja magában. A nyilvánossági feladatok kapcsán egyszerű versenyeztetési (3 árajánlatos) eljárás keretében beszerzésre kerülő vállalkozó feladata lesz az 5. fejezetben részletezett kötelező nyilvánossági feladatok részleges megvalósítása. Az előírt feladatok közül a projektmenedzsment team készíti el a kommunikációs tervet és végzi el a TÉRKÉPTÉR feltöltését.

Közreműködő Szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Finanszírozó alap: Európai Szociális Alap

Projekt megvalósítás helyszíne:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Központi Telephely (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.)
Dr. Szaplonczay Manó Integrált Kórházegység (8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
Mosdósi Telephely (7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4.)

Projektmenedzsment tagjai:

  • Varga-Pintér Anett, projekt menedzser
  • Somlai József, pénzügyi vezető
  • Havasi-Jeney Zita, projekt asszisztens

Közbeszerzési eljárások: nem releváns


SAJTÓKÖZLEMÉNY (2020.01.07.)


A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2018-ban 150 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az egészségügyi humánerőforrás szakmai fejlesztésére, valamint a team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetésére.

Az EFOP-1.10.2-17-2017-00038 azonosító számú projekt keretében rendszeres többletfinanszírozásban részesülnek azon szakdolgozók, akik többletfeladatot végeznek. Jelenleg 51 munkatárs részesül havi fix összegű támogatásban az orvos által elrendelt, önállóan végzett többletteljesítményének díjazására.

A támogatás keretében hét mobil team felállítására kerül sor (palliatív, decubitus, klinikai táplálási, diabetes, sürgősségi, infekciókontroll és stóma terápiás mobil team) egyes fekvőbetegek hatékonyabb speciális ellátása érdekében, a betegközpontúságra fókuszálva. Emellett többlet-juttatásban részesülnek a citosztatikus laboratóriumban és az onkológiai ellátásban dolgozó munkatársak is.

A 2018. május – 2020. április 30. közötti időszakban megvalósításra kerülő projekt hozzájárul a magasan képzett, szakmailag elhivatott egészségügyi szakdolgozó munkaerő megtartásához a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban.

A projektről a megvalósítás alatt bővebb információt a www.kmmk.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Kovács-Kiss Krisztina
média és társadalmi kapcsolatok referense
Telefon: +36 (82) 801-852
Fax: +36 (82) 413-122
E-mail: kovacs [PONT] kiss [PONT] krisztina [KUKAC] kmmk [PONT] hu

Nyitó sajtóközlemény letöltése

Dokumentumtár

Font Resize
Contrast