EFOP-1.8.21-18-2018-00010

Infekciókontroll tevékenység fejlesztése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban.


ALAPADATOK


Projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.21-18-2019-00010

Projekt címe: Infekciókontroll tevékenység fejlesztése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban

Pályázati felhívás kódszáma: EFOP-1.8.21-18

Pályázati felhívás címe: Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben

Kedvezményezett neve: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Projekt összköltsége: 59.991.020 Ft

Támogatás összege: 59.991.020 Ft

Támogatási intenzitás mértéke: 100%

Projekt megvalósítás (tervezett) időszaka: 2019. szeptember 01. – 2020. november 29.

Projekt megvalósítás (tényleges) időszaka: 2020. április 01. – 2021. június 29.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház célja olyan intézményi szintű reformok bevezetése, melyek hatékonyan hozzájárulnak az Intézmény infekciókontroll tevékenységének megerősítéséhez, a kórházi fertőzések számának jelentős csökkenéséhez.
A kórház célja egy olyan preventív szemléletű, alkalmazás képes tudást biztosító oktatási program kidolgozása és bevezetése, folyamatos alkalmazása az egészségügyi és egészségügyben dolgozók, hozzátartozók, látogatók és egyéb a kórház szolgáltatásait igénybe vevők, valamint az intézményben gyakorlatot teljesítő hallgatók részére, mely szorosan kapcsolódik a Kórházban megvalósuló további projektekhez. Az oktatási programot az intézmény működésére konkrétan jellemző hibák és nem kívánt események megelőzésre, a leggyakrabban előforduló kockázati tényezők felmérésére alapozva kívánjuk kialakítani.
Mindezen célok elérése érdekében beszerzésre kerülnek olyan informatikai támogató és elemző rendszerek, melyek gyorsan és hatékonyan képesek az intézményi infekciókontroll tevékenység hatékonyságának monitorozására és a szükséges beavatkozási területek azonosítására, azonnali visszajelzés lehetőségét biztosítva. Ehhez kapcsolódóan beszerzésre kerülnek olyan innovatív lég- illetve felületfertőtlenítő eszközök, melyek lehetővé teszik a betegellátási helyeken a gyors és hatékony fertőtlenítést oly módon, hogy minimalizálják a kórokozók fertőtlenítőszerekkel szembeni rezisztenciájának kialakulását.

A projekt keretében kiemelt hangsúlyt fektetünk a kórházunk surveillance adataira épülő eszközbeszerzésekre, valamint a különböző kampányok keretében az egészségügyi dolgozók szemléletjavítására, a betegek, a hozzátartozóik és a látogatók infekciókontroll szemléletének fejlesztésére.

A fertőzési kockázatok azonosítása, becslése, jellemzése és monitorozása elengedhetetlen a hatásos infekciókontroll beavatkozások intézményi, osztályos és egyéni szintű meghatározáshoz. A WHO által kidolgozott irányelvek alapján, az Intézmény hatásos és hatékony intézményi infekciókontroll-programmal rendelkezik. A Kórház nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi és hazai ajánlásokban, valamint módszertani levelekben foglaltak beépítésére az ellátási protokollokba, munkautasításokba, szabályzatok kidolgozására, valamint folyamatos aktualizálására. Kiemelt feladat a kézhigiénés rendszabályok maradéktalan betartatása, a kézhigiénés compliance javítása. Az egyéni szintű kockázatértékelésnél hangsúlyosan azon tényezők felmérése történik, amelyek az egészségügyi ellátás során az adott betegnél a fertőzés kialakulásához jelentősen hozzájárulhatnak.

Intézményünk valamennyi fekvőbeteg osztályán, az infekciókontroll megerősítése érdekében infekció kontroll kapcsolattartó személy került kijelölésre. A kijelölt kapcsolattartó ellenőrzi az EÖF-re magas kockázattal bíró vagy egyébként veszélyeztetett személyek azonnali azonosítására szolgáló kockázatértékelési eljárás elvégzését és a kockázatfelmérési lapok rendelkezésre állását, kapcsolatot tart az adott osztály és az infekciókontroll feladatokat ellátó szervezeti egység között, valamint segíti az infekciókontroll feladatokat ellátó szakemberek munkáját osztályos szinten, beleértve a surveillance és járványügyi kivizsgálás céljából végzett adatgyűjtéseket és az infekciókontroll intézkedések végrehajtását az osztályon.

A pályázat keretében megtörténik az Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (IIAb) megerősítése, mely ütemterv szerint értékeli az intézményi, valamint szervezeti egység szinten előforduló EÖF-ek előfordulását, az intézményen belüli közegészségügyi- járványügyi, antibiotikum- rezisztencia helyzetet, valamint az antibiotikum- felhasználás gyakorlatát. Kiemelt figyelmet fordít a leggyakoribb EÖF-ek megelőzésére vonatkozó javaslatok intézményre szabott alkalmazásáról, a szükséges intézkedések végrehajtásáról. Javaslatot tesz intézményi vagy szervezeti egység szintű infekciókontroll intézkedések bevezetésére, és nyomon követi a bevezetett intézkedések eredményességét, hatékonyságát.
A négy leggyakoribb EÖF megelőzésére szolgáló “jó gyakorlatokat tartalmazó” protokollokból kialakított ellátási csomagoktól a betegellátás folyamataiban és kimeneteleiben igazolhatóan mérhető javulást vár a Kórház.

A pályázat révén kialakítható egy olyan infekciókontroll rendszer, mely javítja intézetünk és ellátási körzetének a morbiditási, mortalitási mutatóit, hozzájárul fertőzések megelőzéséhez, a kockázatok csökkentéséhez, ezáltal anyagi megtakarítást jelent, mind a Kórháznak, mind pedig a teljes ellátórendszernek, segíti az antimikrobiális szerek hatékonyságának megőrzését. E fontos cél megvalósítása csak valamennyi érintett együttműködésével lehetséges.

A Kedvezményezett az EFOP-2.2.18-17-2017-0034 azonosító számú projektje keretében egy betegszintű gyógyszeradagoló automatát szerzett be a betegbiztonság növelése érdekében. A megvalósított projekt fejlesztési területe teljesen elkülönül a tárgyi projektben tervezett fejlesztésektől.

Közreműködő Szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Finanszírozó alap: Európai Szociális Alap

Projekt megvalósítás helyszíne:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Központi Telephely
(7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.)

Projektmenedzsment tagjai:

  • Ilk Balázs Ferenc, projekt menedzser és pénzügyi vezető

Közbeszerzési eljárások: jogszabály alapján

 

Font Resize
Contrast