EFOP-3.6.2-16-2017-00008

A neuroinflammáció vizsgálata a neurodegeneratív folyamatokban: a molekulától a betegágyig.


ALAPADATOK


Projekt azonosítószáma: EFOP-3.6.2-16-2017-00008

Projekt címe: A neuroinflammáció vizsgálata a neurodegeneratív folyamatokban: a molekulától a betegágyig

Pályázati felhívás kódszáma: EFOP-3.6.2-16

Pályázati felhívás címe: Tematikus kutatási hálózati együttműködések

Konzorciumvezető: Pécsi Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:

  • Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
  • Állatorvostudományi Egyetem

Végrehajtásban résztvevő szervezet: 

  • MEDICOPUS Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Projekt összköltsége: 1.259.882.179 Ft

Támogatás összege: 1.259.882.179 Ft

Ebből a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházra és a MEDICOPUS nKft.-re jutó támogatás összege: 199.270.580 Ft

Támogatási intenzitás mértéke: 100%

Projekt megvalósítás (tervezett) időszaka: 2017. július 01. – 2020. október 31.

Projekt megvalósítás (tényleges) időszaka: 2017. július 01. – 2021. január 29.

A projekt tartalmának bemutatása:

A központi idegrendszer betegségei jelenleg a világ valamennyi országában a legnagyobb terhet jelentik az egészségügyi ellátórendszerek számára. Jelenleg, az EU-ban, ezen betegségek kezelése, ellátása 1 év alatt, pl. 2012-ben 798 milliárd euróba került, másfélszer annyiba, mint az őt követő legdrágább betegségek, mint a daganatos vagy a keringési megbetegedések esetén. A tendencia szerint, 20-30 év múlva minden második ember valamilyen központi idegrendszeri eredetű betegségben fog szenvedni, mely nagy terhet róhat az egészségügyi ellátórendszerekre. Az agyi betegségek megértése és kezelése rendkívüli jelentőséggel bír, mely magas színvonalú, sokrétű és összehangolt kutatási hálózaton alapuló stratégiát igényel a klinikai és a felfedező kutatásokkal foglalkozó szakemberek részéről is. A neurodegeneratív folyamatokkal járó betegségek, Alzheimer kór, Prakinson kór, sklerózis multiplex, epilepszia, neurotrauma, jelentős részét teszik ki az agyi megbetegedéseknek, melyek idegi struktúrák vesztésével és funkció beszűküléssel járnak. Ezen betegségek nagy részében a kiváltó okokat nem ismerjük és a terápiás lehetőségeink is korlátozottak. Az elmúlt évtizedben egyre több bizonyíték van arra, hogy a gyulladás, a neuroinflammatorikus folyamatok jelentős szerephez jutnak a neurodegeneratív folyamatok kialakulásában. A kísérleti adatok arra utalnak, hogy a pro- és az antiinflammatorikus citokin szintek megemelkedése, és az asztrocita és mikroglia aktiváció kritikus szerepet játszik a neurodegeneratív folyamatokban, azonban a pontos mechanizmus a mai napig nem ismert. Ha lehetőség nyílna ezen folyamatok jobb megismerésére és a neurinflammáció valamint a mikroglia aktiváció mérséklésére, akkor jelentős előrelépést tehetnénk neurodegeneratív kórképek kezelésében is. A legújabb kutatások adatai szerint a transcorticális mágneses stimuláció (TMS) lehet az egyik terápiás lehetőség, mivel jelentősen csökkentheti ezen betegségekben a neuroinflammatorikus folyamatokat és a glia aktivációt.

A PTE IE, az SMKMOK, a MEDICOPUS nKft. és az ÁTE klinikai és felfedező kutatócsoportjaiból álló, jelentős nemzetközi beágyazódással bíró konzorciuma azt tűzte ki célul, hogy szisztematikusan megvizsgálja azokat a neuroinflammatorikus folyamatokat, amelyek a neurodegenerációhoz vezetnek, valamint erőfeszítéseket tesz ezen kórképek terápiás lehetőségeinek kidolgozására. A konzorcium felfedező kutatásokkal foglalkozó nemzetközi hírnévvel rendelkező kutatócsoportjai a legmodernebb, a laboratórimukban már meglévő műszerekkel pl. élősejtes szuperrezolúciós/egyedi-molekula detekciós mikroszkóp rendszerekkel, in vivo egysejt elektrofiziológiával, transzgenikus technológiával, Parkinson és Alzheimer kóros, epilepsziás és sklerozis multiplex állatmodellekben vizsgálja a pro- és az antiinflammatorikus jelátviteli folyamatokat, valamint a mikroglia/asztrocita aktiviáció mechanizmusát. A klinikai kutatásokkal foglalkozó kutatócsoportok az országban egyedülálló technológia segítségével (pl. PET-MRI) megvizsgálják, hogy korrelál a citokinek jelenléte, és hogy függ össze a mikroglia aktiváció a megfigyelhető tünetegyüttessel. A felfedező kutatások szerint a TMS ígéretes megoldást nyújthat a neurodegeneratív folyamatok kezelésében, a neuroinflammació mérséklésén keresztül, de relatíve kevés klinikai tapasztalattal rendelkezünk. Ezért a konzorcium klinikai kutatásokat végző, a mágneses magrenzonancia képalkotás (MRI) képalkotásban nagy tapasztalattal rendelkező, nemzetközi hírű kutatócsoportjai beszerezi az MRI-n alapuló számítógépes navigációval vezérelt, nagy precizitású TMS rendszert (NEXSTIM TMS), mely országosan hiánypótló műszer. Megvizsgálják az NEXSTIM TMS szerepét az egyes neurodegeneratív kórképek célzott kezelésében. A beszerzendő eszköz nemcsak a terápiás lehetőségek kidolgozásában nyújthat jelentős segítséget, hanem „core facility”-ként szolgálhatja a neurodegeneratív betegségek hátterét feltáró vizsgálatokat is.

A konzorciumi kutatásokba bekapcsolódik számos EU-s és EU-n kívüli kollaborációs partner (University of Cambridge, Kings College London, Charite Berlin, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, University of Messina, Italy, UCLA, University of Otago, University of Auckland, University of ICeMS képalkotó centrum Kyoto University, Japán), melyek a kutatási potenciál növelésén túl alapul szolgálnak a további közös sikeres H2020 pályázatokhoz is. Ugyancsak bevonásra kerülnek a Közép-magyaroszági régióból, az MTA KOKI-ból, felfedező kutatással foglalkozó, jelentős nemzetközi hírnévvel rendelkező kutatócsoportok, melyek nagy tapasztalattal rendelkeznek a mikroglia kutatásban, és a már meglévő technológiáikkal segítik a konzorcium kutatási feladatainak végrehajtását. A konzorcium fontos feladatának tekinti az utánpótlás nevelés javítását. Ezért a konzorcium nagy hangsúlyt fektet a PhD képzés javítására és bővítésére PhD kurzusok és közös képzések indításával, európai uniós pályázatokban való sikeres részvétellel is (RISE).

Közreműködő Szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Finanszírozó alap: Európai Szociális Alap

Projekt megvalósítás helyszíne:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ
(7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.)

Projektmenedzsment tagjai:

  • Császárné Pusztai Beatrix, projekt menedzser (PTE)
  • Ilk Balázs Ferenc, projekt kapcsolattartó (SMKMOK)

Közbeszerzési eljárások: jogszabály alapján

Font Resize
Contrast