EFOP-1.8.19-17-2017-00035

Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda kialakítása a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Szaplonczay Manó Integrált Kórházegységében.


ALAPADATOK


Projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.19-17-2017-00035

Projekt címe: Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda kialakítása a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Szaplonczay Manó Integrált Kórházegységében

Pályázati felhívás kódszáma: EFOP-1.8.19-17

Pályázati felhívás címe: Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése

Kedvezményezett neve: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Projekt összköltsége: 90.000.000 Ft

Támogatás összege: 90.000.000 Ft

Támogatási intenzitás mértéke: 100%

Projekt megvalósítás (tervezett) időszaka: 2018. augusztus 01. – 2020. július 31.

Projekt megvalósítás (tényleges) időszaka: 2018. augusztus 01. – 2020. október 29.

A projekt tartalmának bemutatása:

Marcali járás a 33.750 lélekszámmal (2016. január 1-i KSH adat) nagyságrendileg a 4. helyet foglalja el Somogy megye 8 járása között. A járás lakosságszáma folyamatosan csökken. A járás településszerkezete a megyéhez képest is kedvezőtlen, a 37 település közül 30 településen a lakosok száma nem haladja meg az 1000 főt és igen magas az 500 lélekszám alatti települések aránya is.

Somogy megyében a halálozási mutatók országos összehasonlításban a legrosszabbak közé tartoznak. Marcali járásban a harmadik legrosszabb a helyzet a tabi és a csurgói járás után az 1000 lakosra jutó halálozások számának területi megoszlása tekintetében. Járási viszonylatban, férfiak esetében az összhalálozás a barcsi, csurgói, nagyatádi járásokban; nők esetében pedig ezeken túlmenően a marcali járásban a legmagasabb.

Mind a megyei, mind az országos adatok vizsgálatánál a főbb betegségcsoportokban jelentős emelkedés tapasztalható. A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett felnőttek betegségei jelentős részben meghaladták az országos adatok alapján várható értéket. A leggyakoribb megbetegedések az ischaemiás szívbetegség és a magas vérnyomás betegség, de többek között folyamatosan emelkedik a daganatos betegségek és a cukorbetegség miatt orvoshoz fordulók száma.

A fennálló helyzet megváltoztatására a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, mint pályázó célul tűzte ki az Egészségfejlesztési Iroda létrehozásával, hogy a jövőben hatékonyan javítson a Marcali járásban élők egészségi állapotán, a morbiditási és mortalitási mutatóin, a családok és egyének egészségműveltségének szintjén.

Az Egészségfejlesztési Iroda a horizontális kapcsolatok kiépítésével, az alapellátást biztosító munkatársakkal együttműködve, a népegészségügyi szakemberek, valamint a kerület egészségi és demográfiai jellemzőit jól ismerő szakemberek bevonásával kíván hatékony egészségfejlesztési akciótervet megvalósítani az egészségtelen táplálkozás, a túlsúly, a mozgásszegény életmód, valamint a szenvedélybetegségek káros hatásai (dohányzás, alkohol és kábítószer használat) ellen.

Az egészségfejlesztési programtervben megfogalmazott célok elérését a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház – jelen pályázat során kialakításra kerülő – Marcali Járási Egészségfejlesztési Irodája koordinálja. A Kórház, a kaposvári járásban működő Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda, a járási önkormányzatok, a megvalósításba bevont civil szervezetek, oktatási intézmények és szakemberek (egészségfejlesztő, ápolónő, védőnő, gyógytornász, dietetikus, pszichológus, mentálhigiénés szakember, szakorvosok, kommunikációs szakember) elhivatottsága és szakmai kompetenciája biztosítja a projekt sikeres megvalósulását.

Az EFI a kitűzött célok elérése érdekében színtérprogram keretében részt vesz a járás településein megrendezésre kerülő rendezvényeken, illetve egészségnapokat szervez. Összesen 48 darab színtérprogramot tervez Marcali járásban az elkövetkezendő két évben. A programok megvalósítása érdekében a 37 település közül a települések 80%-ával, azaz 30 településsel köt együttműködési megállapodást.
Emellett rendszeres, életvitelszintű testmozgást és táplálkozást ösztönző közösségi programokat szervez a járás lakosai számára. A kiírással összhangban az életmódváltást elősegítő programokkal elért települések száma 28.

Az egészségügyi ellátórendszer alap-és szakellátásában dolgozó munkatársak részére előadássorozatokat és tréningeket biztosít, főleg a dohányzás, alkoholproblémák megelőzése témakörében. A mentális egészségfejlesztési funkció biztosítása részeként továbbképzéseket szervez az ellátásban résztvevő szakemberek, résztvevők számára.

Az Egészségfejlesztési Irodában életmódváltó program keretében állapotfelméréseket, táplálkozási és életmód-tanácsadást, hypertonia, diabetes, klubokat, gyógytornászok által koordinált tornákat, dohányzásleszoktató tréninget, kiégés és életkészség tréninget, gyalogló klubot és szülőklubot valósít meg. Az állapotfelmérések eredményétől függően az egyént az alapellátás felé, a háziorvoshoz irányítja.

A pályázó intézményében, a központi telephelyen 2008 óta működő Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda kiemelkedő szerepet tölt be a népegészségügyi, prevenciós és egészségfejlesztési programok tekintetében, mind a kaposvári járásban, mind Somogy megyében. A Marcali járásban kialakításra kerülő Egészségfejlesztési Iroda a kaposvári Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda szatellitjeként végzi majd az egészségfejlesztési tevékenységeket, támaszkodva annak közel 10 éves tapasztalatára és szakmai módszertani támogatására.

A járás lakossága az Iroda által nyújtott programokról és szolgáltatásokról közvetlen kommunikációs csatornák kiépítése (szórólapok, ismeretterjesztő, tájékozató anyagok), valamint online felületek létrehozása által tájékozódhatnak.

A projekt zökkenőmentes megvalósításához szükséges informatikai és demonstrációs eszközök, irodabútorok, valamint sport és orvosi eszközök beszerzése a projektből kerül finanszírozásra.

Közreműködő Szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Finanszírozó alap: Európai Szociális Alap

Projekt megvalósítás helyszíne:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Dr. Szaplonczay Manó Integrált Kórházegység
(8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.)

Projektmenedzsment tagjai:

  • Varga-Pintér Anett, projekt menedzser
  • Somlai József, pénzügyi vezető
  • Havasi-Jeney Zita, projekt asszisztens

Közbeszerzési eljárások: jogszabály alapján


MEGHÍVÓ a Dr. Szaplonczay Manó Integrált Kórházegység Egészségfejlesztési Irodájának megnyitó ünnepségére (2018.10.27.)


MEGHÍVÓ a Dr. Szaplonczay Manó Integrált Kórházegység Egészségfejlesztési Irodájának megnyitó ünnepségére


SAJTÓKÖZLEMÉNY (2018.10.27.)


2018. OKTÓBER 27-ÉN MEGNYITÁSRA KERÜLT MARCALIBAN A PREVENCIÓS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 90 000 000 Ft támogatást nyert az EFOP-1.8.19-17-2017-00035 azonosító számú, „Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda kialakítása a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Szaplonczay Manó Integrált Kórházegységében” címő projektjének megvalósítására. A projekt megvalósítása 2018. augusztus 14-tıl 2020. augusztus 15-ig tart.

A magyar lakosság egészségi állapota jelenleg elmarad a Magyarország társadalmi-gazdasági fejlettsége alapján elvárható szinttıl. A daganatos és szív-érrendszeri betegségek mellett a mentális megbetegedések elıfordulása is nagy arányú, mely tényezık összességében komoly mértékő betegségterhet jelentenek az egész ország számára. A felsorolt betegségek magas hányada vezethetı vissza a helytelen életmódra, ezért jelentıs javulást kell elérni a lakosság egészségmagatartásában. Az egészségfejlesztési irodák magyarországi hálózata biztosítja az intézményesített hátteret a betegségmegelızési, egészségfejlesztési tevékenységhez oly módon, hogy aktívan mőködteti, tartós helyi, járási hálózatba integrálja az egészségfejlesztési tevékenységet végzı szervezeteket. Jelen konstrukció célja, hogy az egészségfejlesztési irodával még nem rendelkezı járásokban is új egészségfejlesztési kapacitások jöjjenek létre, lehetıséget teremtve az itt élık számára az egészségfejlesztési szolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférésre.

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház kaposvári telephelyén 2008 óta mőködik a Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda, melynek szatellit egységeként került kialakításra Marcaliban az új egészségfejlesztési iroda.

Az egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetek partnerkapcsolatának koordinálásán kívül az új egészségfejlesztési iroda tevékenységei közé tartozik többek között a közösségi egészségfejlesztés, egyéni beavatkozások, egészségkommunikáció, egészségtervezés, valamint együttmőködések kialakítása és lelki egészségmegırzést célzó programok megvalósítása is.

Az egészségfejlesztési iroda szakemberei – a teljesség igénye nélkül – családi gyaloglóklubbal, egészséges táplálkozás tanácsadással, idősek egészségmegőrző programjával, klubfoglalkozásokkal, anya-csecsemő konzultációval, munkahelyi egészségfejlesztéssel, népegészségügyi szűréseken való részvétel ösztönzésével és számos egyéb egészségfejlesztési programmal kívánják segíteni a lakosság egészségmegőrzését.

Nyitó sajtóközlemény letöltése

 

Dokumentumtár

Font Resize
Contrast